no-img
پروژه کارت

دوازدهم | پروژه کارت


پروژه کارت
توجه❗️

مطالب

موضوع : دوازدهم
PDF
دانلود کتاب انسان و محیط زیست سازمان پژوهش و برنامه ریزی 136 صفحه PDF 📘
۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود کتاب انسان و محیط زیست سازمان پژوهش و برنامه ریزی 136 صفحه PDF 📘


  دانلود کتاب انسان و محیط زیست سازمان پژوهش و برنامه ریزی 136 صفحه PDF 📘 ، پدیدآورنده کتاب انسان و محیط زیست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۷ درس تشکیل شده و فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد. برای ادامه مطلب با سایت پروژه کارت همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 08 / آوریل / 2024   بازدید : 16    نویسنده : پروژه کارت shb
PDF
دانلود کتاب تغذیه و بهداشت مواد غذایی نسرین امیدوار 156 صفحه PDF 📘
۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود کتاب تغذیه و بهداشت مواد غذایی نسرین امیدوار 156 صفحه PDF 📘


  دانلود کتاب تغذیه و بهداشت مواد غذایی نسرین امیدوار 156 صفحه PDF 📘 ، امروزه تغذیه به عنوان یکی از عوامل مؤثر در سلامت عمومی و پیشرفت اقتصادی جوامع بشری مطرح می باشد. برای برخورداری از سلامت کامل و آشنایی بیش تر با علم تغذیه و دستیابی به تغذیه صحیح و متعادل، توجه به بهداشت مواد غذایی به طور یقین از جمله عوامل اساسی است. برای ادامه مطلب با سایت پروژه کارت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 08 / آوریل / 2024   بازدید : 23    نویسنده : پروژه کارت shb
PDF
دانلود کتاب سلامت و بهداشت سازمان پژوهش و برنامه ریزی 192 صفحه PDF 📘
۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود کتاب سلامت و بهداشت سازمان پژوهش و برنامه ریزی 192 صفحه PDF 📘


  دانلود کتاب سلامت و بهداشت سازمان پژوهش و برنامه ریزی 192 صفحه PDF 📘 ، والدین و دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی متوسطه دوم سال تحصیلی 1401 - 1402 برای آگاهی از محتوای کتاب درسی سلامت و بهداشت دوازدهم رشته تجربی متوسطه دوم و آشنایی با بخش های مختلف آن می توانند... برای ادامه مطلب با سایت پروژه کارت همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 08 / آوریل / 2024   بازدید : 19    نویسنده : پروژه کارت shb
PDF
دانلود کتاب گرافیک نشر و مطبوعات پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 196 صفحه PDF 📘
۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود کتاب گرافیک نشر و مطبوعات پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 196 صفحه PDF 📘


دانلود کتاب گرافیک نشر و مطبوعات پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 196 صفحه PDF 📘 در راسـتای تحقـق اهـداف سـند تحول بنياديـن آموزش و پـرورش و برنامه درسـي ملي جمهوری اسلامي ايـران و نيازهای متغير دنيـای كار و مشـاغل، برنامه درسـی رشـته فتوگرافيک طراحـی و بر اسـاس آن محتوای آموزشـی نيز تاليف گرديـد. كتاب حاضر از مجموعـه كتاب هـای كارگاهـی مـی باشـد كه برای سـال دوازدهم تدوين و تاليف [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 21 / مارس / 2024   بازدید : 173    نویسنده : پروژه کارت sd
PDF
دانلود کتاب عکاسی طبیعت مستند پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 224 صفحه PDF 📘
۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود کتاب عکاسی طبیعت مستند پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 224 صفحه PDF 📘


دانلود کتاب عکاسی طبیعت مستند پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 224 صفحه PDF 📘 در راسـتای تحقـق اهـداف سـند تحول بنياديـن آموزش و پـرورش و برنامه درسـي ملي جمهوری اسلامي ايـران و نيازهای متغير دنيـای كار و مشـاغل، برنامه درسی رشـته فتوگرافيـک طراحـی و بر اسـاس آن محتوای آموزشی نيز تاليف گرديـد. كتاب حاضر از مجموعـه كتاب هـای كارگاهـی مـی باشـد كـه بـرای سـال دوازدهـم تدوين و تأليـف گرديده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 21 / مارس / 2024   بازدید : 105    نویسنده : پروژه کارت sd
PDF
دانلود کتاب بانک سوالات نهایی جغرافیا دوازدهم انسانی مینا معبودی 121 صفحه PDF 📘
۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود کتاب بانک سوالات نهایی جغرافیا دوازدهم انسانی مینا معبودی 121 صفحه PDF 📘


دانلود کتاب بانک سوالات نهایی جغرافیا دوازدهم انسانی مینا معبودی 121 صفحه PDF 📘 کتاب سوالات نهایی جغرافیا دوازدهم توسط گروه مولفان در انتشارات مهرو ماه به چاپ رسیده است .ویژگی: درسنامه های هدفدار مطابق با رویکرد امتحان نهایی _ 1261 سوال امتحانی تالیفی و نهایی_ آزمون های شبیه ساز نهایی و ... برای ادامه مطلب با سایت پروژه کارت همراه باشید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 21 / مارس / 2024   بازدید : 98    نویسنده : پروژه کارت sd
PDF
دانلود کتاب راهنمای معلم تاریخ دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 232 صفحه PDF 📘
۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود کتاب راهنمای معلم تاریخ دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 232 صفحه PDF 📘


دانلود کتاب راهنمای معلم تاریخ دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 232 صفحه PDF 📘 کتاب راهنمای معلم تاریخ دوازدهم، یک ابزار ارزشمند و حیاتی برای همه‌ ی اساتید عزیز است که در مسیر تدریس و آموزش دانش‌آموزان این پایه تحصیلی قرار دارند. این راهنما با هدف یاری و راهنمایی به اساتید، برای بهبود کیفیت و کارآیی در فرآیند آموزش و یادگیری ریاضی در دانش‌آموزان طراحی و تدوین شده است و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 21 / مارس / 2024   بازدید : 152    نویسنده : پروژه کارت sd
PDF
دانلود کتاب امتحانت جغرافیای دوازدهم انسانی مینا معبودی 55 صفحه PDF 📘
۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود کتاب امتحانت جغرافیای دوازدهم انسانی مینا معبودی 55 صفحه PDF 📘


دانلود کتاب امتحانت جغرافیای دوازدهم انسانی مینا معبودی 55 صفحه PDF 📘کتاب پیش رو از چهار بخش آزمون‌های نوبت اول، آزمون‌های نوبت دوم، پاسخ‌نامه‌ی تشریحی آزمون‌ها و درس‌نامه‌ی کامل شب امتحانی تشکیل شده است.آزمون‌های نوبت اول به دو قسمت آزمون‌های طبقه‌بندی شده و آزمون‌های طبقه‌بندی نشده تقسیم شده‌اند. در قسمت آزمون‌های طبقه‌بندی شده، شماره‌های 1 و 2 فصل به فصل طبقه‌بندی شده‌اند، به همین خاطر شما به سادگی می‌توانید بعد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 21 / مارس / 2024   بازدید : 95    نویسنده : پروژه کارت sd
PDF
دانلود کتاب عربی زبان قرآن پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 139 صفحه PDF 📘
۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود کتاب عربی زبان قرآن پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 139 صفحه PDF 📘


دانلود کتاب عربی زبان قرآن پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 139 صفحه PDF 📘 این کتاب با توجّه به مصوبات اسناد بالادستی «قانون اساسی»، «برنامه درسی ملی» و «راهنمای برنامه درسی» نوشته شده است. برنامه درسی ملی، مهم‌ترین سند تألیف کتب درسی است. راهنمای برنامه درسی عربی نیز نقشه راه تألیف تمام کتاب‌ های درسی عربی است و ... برای ادامه مطلب با سایت پروژه کارت همراه باشید  [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 21 / مارس / 2024   بازدید : 109    نویسنده : پروژه کارت sd
PDF
دانلود کتاب بانک سوالات نهایی عربی دوازدهم مهران ترکمان 130 صفحه PDF 📘
۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود کتاب بانک سوالات نهایی عربی دوازدهم مهران ترکمان 130 صفحه PDF 📘


دانلود کتاب بانک سوالات نهایی عربی دوازدهم مهران ترکمان 130 صفحه PDF 📘 کتاب سوالات نهایی عربی دوازدهم توسط گروه مولفان در انتشارات مهرو ماه به چاپ رسیده است .ویژگی: بیش از 1600 سوال متنوع امتحانی _ درسنامه کامل و تشریحی قواعد و بررسی تمام لغات درس _ آزمون های شبیه ساز نهایی و ... برای ادامه مطلب با سایت پروژه کارت همراه باشید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 21 / مارس / 2024   بازدید : 172    نویسنده : پروژه کارت sd