no-img
پروژه کارت

دانلود کتاب عکاسی طبیعت مستند پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 224 صفحه


پروژه کارت
توجه❗️

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
دانلود کتاب عکاسی طبیعت مستند پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 224 صفحه PDF 📘
pdf
می 21, 2024
حجم : 42 مگابایت
راهنمای دانلود
نویسنده : پروزه کارت
۳۵,۰۰۰ تومان

دانلود کتاب عکاسی طبیعت مستند پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 224 صفحه PDF 📘


دانلود کتاب عکاسی طبیعت مستند پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش

دانلود کتاب عکاسی طبیعت مستند پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 224 صفحه PDF 📘 در راسـتای تحقـق اهـداف سـند تحول بنياديـن آموزش و پـرورش و برنامه درسـي ملي جمهوری اسلامي ايـران و نيازهای متغير دنيـای كار و مشـاغل، برنامه درسی رشـته فتوگرافيـک طراحـی و بر اسـاس آن محتوای آموزشی نيز تاليف گرديـد. كتاب حاضر از مجموعـه كتاب هـای كارگاهـی مـی باشـد كـه بـرای سـال دوازدهـم تدوين و تأليـف گرديده اسـت ايـن كتـاب دارای 5 پودمان اسـت كـه هـر پودمـان از يك يا چند واحد يادگيری تشـكيل شـده اسـت. همچنين ارزشـيابی مبتنـی بر شايسـتگی از ويژگي های ايـن كتـاب مي باشـد كـه در پايان هر پودمان شـيوه ارزشـيابی آورده شـده اسـت و … برای ادامه مطلب با سایت پروژه کارت همراه باشید

دانلود کتاب عکاسی طبیعت مستند پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش

کتاب عکاسی طبیعت مستند وزارت آموزش و پرورش

کتاب عکاسی طبیعت مستند پایه دوازدهم

عکاسی طبیعت مستند پایه دوازدهم 

عکاسی طبیعت مستند پایه دوازدهم pdf

 

چقدر پسندیدی؟😍


موضوعات :
دوازدهم

تصاویر پیش نمایش


دانلود کتاب عکاسی طبیعت مستند پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 224 صفحه PDF 📘-1
دانلود کتاب عکاسی طبیعت مستند پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 224 صفحه PDF 📘-1
دانلود کتاب عکاسی طبیعت مستند پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 224 صفحه PDF 📘-1
دانلود کتاب عکاسی طبیعت مستند پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 224 صفحه PDF 📘-1
دانلود کتاب عکاسی طبیعت مستند پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 224 صفحه PDF 📘-1

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *