no-img
پروژه کارت

دانلود کتاب گرافیک نشر و مطبوعات پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 196 صفحه


پروژه کارت
توجه❗️

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
دانلود کتاب گرافیک نشر و مطبوعات پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 196 صفحه PDF 📘
pdf
آگوست 23, 2023
حجم : 10 مگابایت
راهنمای دانلود
نویسنده : پروزه کارت
۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود کتاب گرافیک نشر و مطبوعات پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 196 صفحه PDF 📘


دانلود کتاب گرافیک نشر و مطبوعات پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش

دانلود کتاب گرافیک نشر و مطبوعات پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 196 صفحه PDF 📘 در راسـتای تحقـق اهـداف سـند تحول بنياديـن آموزش و پـرورش و برنامه درسـي ملي جمهوری اسلامي ايـران و نيازهای متغير دنيـای كار و مشـاغل، برنامه درسـی رشـته فتوگرافيک طراحـی و بر اسـاس آن محتوای آموزشـی نيز تاليف گرديـد. كتاب حاضر از مجموعـه كتاب هـای كارگاهـی مـی باشـد كه برای سـال دوازدهم تدوين و تاليف گرديده اسـت اين كتاب دارای 5 پودمان اسـت كـه هـر پودمـان از يـك يا چند واحد يادگيري تشـكيل شـده اسـت. همچنيـن ارزشـيابی مبتني بـر شايسـتگی از ويژگي های اين كتـاب مي باشـد كـه در پايـان هر پودمان شـيوه ارزشـيابی آورده شـده اسـت و … برای ادامه مطلب با سایت پروژه کارت همراه باشید

دانلود کتاب گرافیک نشر و مطبوعات پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش

کتاب گرافیک نشر و مطبوعات پایه دوازدهم

گرافیک نشر و مطبوعات

گرافیک نشر پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش

گرافیک نشر و مطبوعات پایه دوازدهم pdf

 

چقدر پسندیدی؟😍


موضوعات :
دوازدهم

تصاویر پیش نمایش


دانلود کتاب گرافیک نشر و مطبوعات پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 196 صفحه PDF 📘-1
دانلود کتاب گرافیک نشر و مطبوعات پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 196 صفحه PDF 📘-1
دانلود کتاب گرافیک نشر و مطبوعات پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 196 صفحه PDF 📘-1
دانلود کتاب گرافیک نشر و مطبوعات پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 196 صفحه PDF 📘-1
دانلود کتاب گرافیک نشر و مطبوعات پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 196 صفحه PDF 📘-1
ads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *