no-img
پروژه کارت

دانلود کتاب گرافیک نشر و مطبوعات پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 196 صفحه


پروژه کارت
توجه❗️

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
دانلود کتاب گرافیک نشر و مطبوعات پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 196 صفحه PDF 📘
امتیاز 5.00 ( 1 رای )
pdf
می 21, 2024
حجم : 10 مگابایت
راهنمای دانلود
نویسنده : پروزه کارت
۳۵,۰۰۰ تومان

دانلود کتاب گرافیک نشر و مطبوعات پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 196 صفحه PDF 📘


دانلود کتاب گرافیک نشر و مطبوعات پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش

دانلود کتاب گرافیک نشر و مطبوعات پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 196 صفحه PDF 📘 در راسـتای تحقـق اهـداف سـند تحول بنياديـن آموزش و پـرورش و برنامه درسـي ملي جمهوری اسلامي ايـران و نيازهای متغير دنيـای كار و مشـاغل، برنامه درسـی رشـته فتوگرافيک طراحـی و بر اسـاس آن محتوای آموزشـی نيز تاليف گرديـد. كتاب حاضر از مجموعـه كتاب هـای كارگاهـی مـی باشـد كه برای سـال دوازدهم تدوين و تاليف گرديده اسـت اين كتاب دارای 5 پودمان اسـت كـه هـر پودمـان از يـك يا چند واحد يادگيري تشـكيل شـده اسـت. همچنيـن ارزشـيابی مبتني بـر شايسـتگی از ويژگي های اين كتـاب مي باشـد كـه در پايـان هر پودمان شـيوه ارزشـيابی آورده شـده اسـت و … برای ادامه مطلب با سایت پروژه کارت همراه باشید

دانلود کتاب گرافیک نشر و مطبوعات پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش

کتاب گرافیک نشر و مطبوعات پایه دوازدهم

گرافیک نشر و مطبوعات

گرافیک نشر پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش

گرافیک نشر و مطبوعات پایه دوازدهم pdf

 

5/5 - (1 امتیاز)


موضوعات :
دوازدهم

تصاویر پیش نمایش


دانلود کتاب گرافیک نشر و مطبوعات پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 196 صفحه PDF 📘-1
دانلود کتاب گرافیک نشر و مطبوعات پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 196 صفحه PDF 📘-1
دانلود کتاب گرافیک نشر و مطبوعات پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 196 صفحه PDF 📘-1
دانلود کتاب گرافیک نشر و مطبوعات پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 196 صفحه PDF 📘-1
دانلود کتاب گرافیک نشر و مطبوعات پایه دوازدهم وزارت آموزش و پرورش 196 صفحه PDF 📘-1

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *